Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Δομείται σε τρεις βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

  • Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων
  • Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
  • Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Επιπλέον, περιλαμβάνει τις ενότητες α) Jean Monnet και β) Αθλητισμός.

 

Ποιος είναι ο Στόχος του Προγράμματος;

Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κ.λπ.).

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

Τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια του προγράμματος Erasmus+ ανέρχονται ετησίως σε 2,11 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται συμπληρωματικές ιδιωτικές επενδύσεις.

 

Ποιοι είναι Δικαιούχοι;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους χώρους της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Δεν έχει σημασία από που κατάγεστε, τι κάνετε ή πόσο χρονών είστε! Δεν είναι ποτέ αργά για να ανακαλύψετε τι θα μπορούσε να σημαίνει για εσάς το Erasmus + !

 

Για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης που σας ενδιαφέρουν και να ελέγξετε την επιλεξιμότητά σας, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search