Το πελατολόγιο και το δίκτυο συνεργατών μας αποτελείται από νομικά πρόσωπα (δικηγορικές εταιρείες, κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης, λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία), φυσικά πρόσωπα (δικηγόρους, οικονομολόγους, λογιστές – φοροτεχνικούς) και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας έχουμε υποστηρίξει έργα που αφορούν α) στην ολοκληρωμένη διαδικτυακή προβολή επιχειρήσεων και επιτηδευματιών, β) στην ολοκληρωμένη λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων και επιτηδευματιών και γ) στην ένταξη νεοφυών και υφιστάμενων επιχειρήσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης και λοιπές δομές στήριξης.

Παρέχουμε σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες τις επιχείρησής σας: Επιχειρηματικές Συμβουλές, Επιχειρηματικά/ Επενδυτικά Σχέδια, Έρευνα Αγοράς, Σχέδια Προώθησης Επιχειρήσεων, Ολοκληρωμένη Λογιστική Υποστήριξη, Ολοκληρωμένη Διαδικτυακή Προβολή, Μελέτες Σκοπιμότητας, Διαχείριση Έργων.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search